Over ons

Het netwerk bestaat uit gespecialiseerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten die CVA patiënten behandelen in de eerste lijn. Dit kan een revalidatie zijn na opname in het ziekenhuis waarbij de patiënt weer thuis is, of aansluitend na revalidatietraject in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Tevens kan behandeling plaatsvinden in de chronische fase waarbij patiënten nog restklachten kunnen ervaren waar dan verder aan gewerkt kan worden.

Ook bij aanverwante aandoeningen zoals een hersentumor is behandeling mogelijk door onze gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten.

Ze werken hierbij samen met andere hulpverleners zoals de ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog, huisarts en praktijk ondersteuner van de huisarts, neuroloog, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde en de CVA verpleegkundige en andere hulpverleners waar u mee in aanraking komt of nodig hebt.

Alle therapeuten die zich hebben aangesloten bij het netwerk hebben scholing gehad in het behandelen van een CVA patiënt en hebben bijscholingsdagen en volgen bijeenkomsten.

Over het ontstaan van het netwerk

Op initiatief van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland hebben zich een aantal gespecialiseerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten verenigd, met als doel het verbeteren van de fysiotherapeutische/oefentherapeutische zorg van CVA patiënten.

Het CVA Netwerk Midden-Holland kent zijn oorsprong in 2015. Naar aanleiding van de wensen en behoeften vanuit het Groene Hart ziekenhuis is een trekkersgroep opgericht van enkele enthousiaste fysiotherapeuten, die wilden nadenken over de invulling van het netwerk.

Sinds medio 2017 is een bestuur van het CVA Netwerk Midden-Holland gevormd bestaande uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris en sinds 2020 is het netwerk bij de kamer van koophandel ingeschreven.

De primaire doelen van het netwerk zijn het verbeteren van de kwaliteit van fysio-/ oefentherapeutische zorg voor CVA patiënten in de eerste lijn en verbetering van de overdracht van patiënten van de artsen naar de therapeut. Tevens kortere lijnen met medisch specialisten en CVA verpleegkundigen ten behoeve van de optimale behandeling.